Search

Planet Earth

Monday, 06-February-2023
....

Login form

Aryanblood

Most popular

 • Insurgency Sandstorm gameplay (77)
 • शिव चालीसा, मंत्र Shiva mantra / Chalisa (46)
 • Battlefield V gameplay HD (41)
 • श्री गणेश मन्त्र Shri Ganesha mantra / chalisa (36)
 • दुर्गा माँ मन्त्र Durga Maa Mantra / chalisa (33)
 • Maha लक्ष्मी मन्त्र Lakshmi mantra (26)
 • काली माँ महाकाली भद्रकाली मंत्र Kali Maa Mantra (26)
 • free TAROT/Iching/Numerology/Astro readings links (23)
 • vegetarian diet - pictures - information - guide thread (21)
 • Battlefield 2042 gameplay (20)
 • Call of Duty Modern Warfare II gameplay (19)
 • Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands gameplay (18)
 • Vedic Physics - What ancient Indians did for us (18)
 • श्री हनुमान Hanuman chalisa / mantra (17)
 • funny video compilation (17)
 • Company of Heroes 2 (16)
 • Tom Clancy's Rainbow Six Extraction gameplay (16)
 • ad


  Aditya Hrudayam Stotram - Armonian - Forum

  [ New messages · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
  Forum » Main » devotional chants / spiritual - music » Aditya Hrudayam Stotram - Armonian
  Aditya Hrudayam Stotram - Armonian
  ManuDate: Tuesday, 31-May-2022, 6:09 PM | Message # 1
  --dragon lord--
  Group: undead
  Messages: 13209
  Status: Offline


  Music and Vocals by Armonian
  - - - - -
  Aditya Hrudaya Stotram:

  tato yuddha parishrantam samare chintaya sthitam |
  ravanam chagrato drishtva yuddhaya samupasthitam || 1

  daiva taishcha samagamya drashtu mabhya gato ranam |
  upagamya bravidramam agastyo bhagavan rishihi || 2

  rama rama mahabaho shrinu guhyam sanatanam |
  yena sarvanarin vatsa samare vijayishyasi || 3

  aditya-hridayam punyam sarva shatru-vinashanam |
  jayavaham japen-nityam akshayyam paramam shivam || 4

  sarvamangala-mangalyam sarva papa pranashanam |
  chintashoka-prashamanam ayurvardhana-muttamam || 5

  rashmi mantam samudyantam devasura-namaskritam |
  pujayasva vivasvantam bhaskaram bhuvaneshvaram || 6

  sarva devatmako hyesha tejasvi rashmi-bhavanah |
  esha devasura gananlokan pati gabhastibhih || 7

  esha brahma cha vishnush cha shivah skandah prajapatihi |
  mahendro dhanadah kalo yamah somo hyapam patihi || 8

  pitaro vasavah sadhya hyashvinau maruto manuh |
  vayurvahnih praja-prana ritukarta prabhakarah || 9

  adityah savita suryah khagah pusha gabhastiman |
  suvarnasadrisho bhanur-hiranyareto divakarah || 10

  haridashvah sahasrarchih saptasapti-marichiman |
  timironmathanah shambhu-stvashta martanda amshuman || 11

  hiranyagarbhah shishira stapano bhaskaro ravihi |
  agni garbho'diteh putrah shankhah shishira nashanaha || 12

  vyomanathastamobhedi rigyajussamaparagaha |
  ghanavrishtirapam mitro vindhya-vithiplavangamaha || 13

  atapi mandali mrityuh pingalah sarvatapanaha |
  kavirvishvo mahatejah raktah sarva bhavodbhavaha || 14

  nakshatra grahataranam-adhipo vishva-bhavanah |
  tejasamapi tejasvi dvadashatman namo'stu te || 15

  namah purvaya giraye pashchimayadraye namah|
  jyotirgananam pataye dinaadhipataye namah || 16

  Jayaya jaya bhadraya haryashvaya namo namah |
  namo namah sahasramsho adityaya namo namah || 17

  nama ugraya viraya sarangaya namo namah |
  namah padma prabodhaya martandaya namo namah || 18

  brahmeshanachyuteshaya suryayadityavarchase |
  bhasvate sarva bhakshaya raudraya vapushe namaha || 19

  tamoghnaya himaghnaya shatrughnayamitatmane |
  kritaghnaghnaya devaya jyotisham pataye namaha || 20

  taptachami karabhaya vahnaye vishvakarmane |
  namastamo'bhinighnaya ruchaye lokasakshine || 21

  nashayat yesha vai bhutam tadeva srijati prabhuh|
  payatyesha tapatyesha varshatyesha gabhastibhih || 22

  esha supteshu jagarti bhuteshu parinishthitaha |
  esha evagnihotram cha phalam chaivagnihotrinam || 23

  vedashcha kratavashcaiva kratunam phalam eva cha |
  yani krityani lokeshu sarva esha ravih prabhuh || 24

  ena-mapatsu krichchreshu kantareshu bhayeshu cha |
  kirtayan purushah kashchinnavasidati raghava || 25

  pujayasvaina-mekagro devadevam jagatpatim |
  etat trigunitam japtva yuddheshu vijayishyasi || 26

  asmin kshane mahabaho ravanam tvam vadhishyasi |
  evamuktva tada'gastyo jagama cha yathagatam || 27

  etachchrutva mahateja nashtashoko'bhavattada |
  dharayamasa suprito raghavah prayatatmavan || 28

  adityam prekshya japtva tu param harshamavaptavan |
  trirachamya shuchirbhutva dhanuradaya viryavan || 29

  ravanam prekshya hrishtatma yuddhaya samupagamat |
  sarvayatnena mahata vadhe tasya dhrito'bhavat || 30

  atha ravi-ravadan-nirikshya ramam
  mudita manah paramam prahrishyamanaha |
  nishicharapati-sankshayam viditva
  suragana-madhyagato vachastvareti || 31
   
  Forum » Main » devotional chants / spiritual - music » Aditya Hrudayam Stotram - Armonian
  • Page 1 of 1
  • 1
  Search: